Tájékoztatás Elnökségi ülésről, Versenybizottság helyzetéről

Tisztelt Teke Társadalom!

A Magyar Teke Szakági Szövetség 2019.08.13-án megtartott elnökségi ülésén meghallgatta Szarvas Balázst a Versenybizottság elnökét és a következő határozatot hozta:

1.A Versenybizottság működésének felfüggesztését az Elnökség helyben hagyta.
2.Az Elnökség megköszönte, elismerte Szarvas Balázs eddigi munkáját és energiáját, mindezek mellett a Versenybizottság megújulását tűzte ki célul.
3.Az Elnökség a megújuló Versenybizottság összeállításában kikötésként tette, hogy a bizottságnak elnökségi tag tagja nem lehet.
4.Az Elnökség felkérte Mayer Árpád elnökségi tagot, hogy a jövőben felügyelje a Versenybizottság működését.
5.Az Elnökség az új Versenybizottságot 2019. augusztus 27-ig jelöli ki.
6.A bajnokságok lebonyolításával kapcsolatban az új Versenybizottság kihirdetéséig minden esetben a Magyar Teke Szakági Szövetség irodájával kell kommunikálni kizárólag írásban, elektronikus módon.

A Magyar Teke Szakági Szövetség köszöni a Versenybizottság áldozatos munkáját és eddigi erőfeszítéseit.

A határozatot a Magyar Teke Szakági Szövetség Elnöksége 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.


MATESZ Iroda

 

További hírek: