Figyelemfelhívás - 2020. évi Küldöttgyűlés dokumentum beküldési határidő

Tisztelt Megyei Szövetségek!

 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a 2020. évi MATESZ Küldöttgyűléshez a megválasztott küldöttek személyét legkésőbb 2020. szeptember 18. 11 óráig jogosultak a tagok az irányadó szabályoknak megfelelően bejelenteni a főtitkárnak. Az a küldött, akit szabályszerűen és jogszerűen nem jelentenek be a megadott határidőig, szavazati jogát a rendes küldöttgyűlési ülésen nem gyakorolhatja. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a megválaszotott küldöttek személyét az összes dokumentációval együtt postai úton kell a Szövetség részére elküldeni(Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetsége (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), úgy, hogy ezen időpontig igazolható módon a dokumentációnak  be is kell érkeznie.

 

Tisztelt Sporttársak!

 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra is, hogy az Elnökségi Tagok megválasztására a megbízott háromfős jelölőbizottság tesz javaslatot a jelölőbizottsághoz beérkezett előzetes javaslatok alapján. A jelölőbizottságnak valamennyi teljes jogú tag jogosult javaslatot tenni akként, hogy a teljes jogú tag minden egyes tisztségre írásban igazolható módon levélben előzetesen egy személyt javasolhat 2020. szeptember 18. 11 óráig. A levélben a teljes jogú tag külön elkülönített - a teljes jogú tag személyes adatait nem tartalmazó - borítékban köteles az általa javasolt személy(eke)t megjelölni, amely borítékokat a jelölőbizottság lezárt urnában köteles gyűjteni. A határidőben be nem érkezett javaslatokat a jelölőbizottság nem veszi figyelembe.

 

Amennyiben egy tag több személyt javasol, kérjük a következőképpen tegyé meg:

- Minden javasolt személyt külön lezárt kis borítékba jelöljék. A borítékokon belül mindössze a javasolt személy neve legyen feltűntetve (egy borítékban egy javasolt személy neve), kívül pedig annak a személynek/egyesületnek/megyei szövetségnek a neve, aki a javaslatot teszi, továbbá a következő: Elnökségi tag jelölés.

A kis borítékokat lezárva egy nagyobb borítékba tegyék bele, majd postán adják fel Szövetségünk részére.

 

Kérjük Tisztelt Megyei Szövetségeket, Tagokat, hogy figyeljenek a határidők betartására! A határidőben be nem érkezett küldötteket, javaslatokat NEM áll módunkban elfogadni.

 

Köszönettel és Sportbaráti üdvözlettel,

 

MATESZ Iroda

További hírek: