Döntések a Nemzeti csapatbajnokság folytatásáról

2020. november 11.

 

Tisztelt Sporttársak! Tisztelt Csapatvezetők!

Magyarország Kormánya meghozta döntéseit a járványügyi helyzettel kapcsolatos szigorításokról. A szigorítások a sporteseményeket is érintik. A rendeletek a következő részleteket tartalmazzák a versenysportot tekintve:

"2. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok:

(1) Este 8 óra és reggel 5 óra között – e  rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a  lakóhelyén,
a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően:
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a  lakóhelyre, a  tartózkodási helyre, illetve a  szálláshelyre
történő közlekedés céljából
este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve
a közterületen történő tartózkodás.

3. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:

(1) A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos.
(2) A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

7. A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

(4) A  jégpályák, az  uszodák, az  edző- és fitnesztermek és a  sportlétesítmények a  sportról szóló törvény szerint
versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak."

A 242. számú Magyar Közlönyben közzétett kormányrendeletek értelmében a MATESZ Elnöksége a következő döntéseket hozta a 2020/2021. évi Nemzeti Csapatbajnokság folytatásával kapcsolatban:

- A bajnokság nem kerül felfüggesztésre, folytatódik!
- Kizárólag zárt kapus körülmények között rendezhető bajnoki mérkőzés, nézők nélkül. A létesítménybe tartózkodhatnak a játékosok, edzők, játékvezetők, technikai személyzet, egészségügyi személyzet.
- Maszk viselése továbbra is kötelező Mindenkinek, kivételt képeznek az éppen gurító játékosok!
- Azok a mérkőzések kerülnek lejátszásra, amelyen mindkét érintett sportszervezet részt kíván és részt tud venni. Bármelyik sportszervezet kérheti a mérkőzés halasztását indoklással. A halasztási kérelmet nem kell az ellenfélnek jóváhagynia. (Amennyiben halasztási kérelem benyújtására kerül sor kérjük a kérelemhez becsatolni szíveskedjenek a Szövetséget, Versenybizottságot és az érintett Sportszervezetet is.)

Köszönjük az eddigi türelmet, kitartást és megértést Mindenkinek! Vigyázzunk Egymásra! 

MATESZ Elnökség