Kormányrendelet részletről tájékoztatás kiegészítése

2020. november 13.

 

Tisztelt Sporttársak!

 

A 484/2020 (XI. 10.) kormányrendelet alábbi részletére szeretnénk felhívni a figyelmüket, melyhez a kapcsolódó okirat tartalmi követelményeiről szóló mintát a Szövetség is feltöltötte a Szabályzatok, dokumentumok című menüpont alá:

 

"2. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok:

3. § (1) Este 8 óra és reggel 5 óra között – e  rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a  lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

       (2) Az (1) bekezdéstől eltérően

        a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,

        b) munkavégzés céljából,

        c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a  munkavégzés helyéről a  lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és

        d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott

               da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,

               db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,

               dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a  lakóhelyre, a  tartózkodási helyre, illetve a  szálláshelyre történő közlekedés céljából

        este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

 

        (5) A (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti eseteket okirattal szükséges igazolni.

        (6) Az  (5)  bekezdés szerinti okirat tartalmi követelményeit a  közbiztonságért felelős miniszter a  Kormány hivatalos honlapján közzéteszi.

        (7) Az (5) bekezdésben meghatározott – a (6) bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő – okirat hiányában, este 8 óra és reggel 5 óra között, tilos a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti okból a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás."

 

 

MATESZ Iroda