Nemzeti Csapatbajnokságok 2020/2021 - ajánlások, EMMI állásfoglalása korlátozásokról

2020. szeptember 02.

Kedves Sportolók, Egyesületek, Játékvezetők, Sportbarátok!

Napokon belül megkezdődnek a teke csapatbajnokságok országszerte, minden osztályban. A 2020/2021-es szezon azonban más lesz mint az eddigiek. A tavasszal azonosított járványhelyzet arra kényszerített minket, hogy felfüggesszük a 2019/2020-as bajnokságokat. Nem tudtunk egyéni országos bajnokságot rendezni és a Nemzetközi Szövetség eltörölt minden idei nemzetközi eseményt. Beleértve a kupákat, a világkupát és a világbajnokságot. Ez a döntés a sportolók és sportszeretők biztonsága érdekében született, így nem tehetünk mást, mint elfogadjuk ezt és alkalmazkodunk hozzá.

A nemzeti bajnokságok elindítása közös érdek és közös szándék. Mindenki várja már, hogy guríthasson, hogy szurkolhasson, hogy újra mindennapi életünk része legyen a teke. De óvatosnak kell lennünk! Családjaink és saját magunk egészségét nem veszélyeztethetjük egy pillanatig sem. Nem félni kell, hanem óvatosnak és körültekintőnek lenni, még ha ez néha áldozatokkal is jár.

Kérem a bajnokságokban szereplő csapatokat és játékosokat a következőkre:

 • Betegen ne játszanak, ne kísérjék el a csapatukat még akkor sem, ha ez játék nélkül is befolyásolhatja a mérkőzés kimenetelét.
 • Azon játékosok, akik nem játszanak lehetőség szerint viseljenek maszkot és kerüljék az egymással vagy nézőkkel történő érintkezést.
 • Mérkőzések előtt, közben és után kerüljük a kézfogást és egyéb személyes kontaktust. Cipőnk összeérintése helyettesítse a kézfogást.
 • A csapatot kísérő technikai stáb lehetőség szerint biztosítsa a játékosok számára a kézfertőtlenítőket.
 • Amennyiben bárki betegséget vagy betegségre utaló jelet észlel, haladéktalanul értesítse a játékvezetőt.

Kérem a létesítmény fenntartókat a következőkre:

 • A mérkőzések helyszínét a mérkőzést megelőzően és követően lehetőség szerint fertőtlenítse.
 • Szólítsa fel és figyelmeztesse a mérkőzésre látogatókat arra, hogy viseljenek maszkot és tartsák az egymás közötti 1.5 méter távolságot.
 • Ne engedjen be beteg, vagy betegség tüneteit mutató vendéget.
 • Biztosítsa a csapatok és a szurkolók számára a folyamatos kézfertőtlenítés lehetőségét.

Kérem a játékvezetőket a következőkre:

 • A mérkőzésen ne engedjen játszani beteg, vagy betegség tüneteit mutató játékost. Amennyiben a játékos nem hajlandó elhagyni a játékteret és a létesítményt, a mérkőzést szakítsa meg.
 • A mérkőzés során viseljen maszkot és erre kérje meg a játékon kívüli játékosokat és szakmai stábot.

Kérem a szurkolókat és kísérőket a következőkre:

 • Betegen ne kísérjék el csapatukat, maradjanak otthon.
 • A nézőtéren viseljenek maszkot és ne érintkezzenek a játékosokkal.
 • A nézőtéren tartsák egymástól az 1.5 méteres távolságot.
 • Legyenek körültekintőek és óvatosak.

A fent felsoroltakra kötelezni nem tudok senkit, de úgy hiszem mindnyájunk célja, hogy a bajnoki szezon biztonságban lezajlódjon. Ez azonban csak megfelelő felelősségtudattal és együttműködéssel lehetséges.

Tájékoztatjuk az egyesületeket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel tarthatnak zárt kapus mérkőzéseket, amennyiben a pályaüzemeltető hivatalos levélben/e-mailben jelzi a Szövetség részére a mérkőzést megelőzően legkésőbb 48 órával. A beérkezett kéréseket követően a MATESZ jelez az egyesületek számára a zárt kapus mérkőzés meghatározásáról.

Zárt kapus mérkőzésen kizárólag a játékosok, szakmai stáb, pályaüzemeltető, játékvezető, orvos tartózkodhat.

Az utolsó, határátlépéssel kapcsolatos kormányrendelet értelmezésére állásfoglalást kértünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, melyre a következő választ kaptuk:

"A 2020. szeptember 1.-jétől hatályos, a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (3) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban, az ingázó sportolók versenyezési lehetőségei vonatkozásában érkezett megkeresésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.

A Rendelet a hivatkozott bekezdésében rögzíti, hogy a külpolitikáért felelős miniszter által az (1) bekezdés alapján meghatározott országgal szomszédos, Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el. Magyarország területére való korlátozás nélküli belépéshez tehát a jogszabályban rögzített mindkét feltételnek (24 órát meg nem haladó tartózkodási idő, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávon belül maradás) fenn kell állnia. Bármely feltétel fennállásának hiánya a Rendeletben meghatározott, alábbi szabályok alkalmazását vonja maga után.

A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai alapján a külföldről érkező magyar állampolgár személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, úgy az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ugyanakkor, amennyiben „a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg", úgy a Rendelet 3.§-ában foglaltakra tekintettel főszabály szerint az alábbi szabályozás irányadó:

„a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre."

A Rendelet) 11.§-a tartalmaz rendelkezéseket a magyar sportolók külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét illetően, amely esetben a Rendelet 3.§-ában foglalt főszabály irányadó, amennyiben a fertőzés gyanúja nem áll fenn A Rendelet a sportolók, sportszakemberek esetében előírja továbbá, hogy a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni.

A fenti főszabály alól a Rendelet 4. §-a biztosít felmentési lehetőséget, amely alapján a karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében. A sportolók, sportszakemberek esetében biztosított kedvezmény, hogy két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – között nem 48, hanem 24 órának kell eltelnie.

A felmentés feltétele, hogy a két alkalommal elvégzett vizsgálat igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Mindazonáltal, a karantén ideje alatt – a sikeres és eredményes felkészülés biztosítása érdekében – a sportszervezet által szervezett edzés látogatható, valamint az érintett személy a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet."

Kívánok jó egészséget és sok sikert a szezonra!

Pintyőke Marcell

Elnök